MyFirstSMD (C2P0026)

Assembled PCB / Osazená DPS / Bestücke LP


Bare board / Neosazená DPS / Rohleiterplatte


Light effect animation / Animace světelného efektu / Animation des Lichteffektes


Packaging example / Příklad balení / Verpackungsbeispiel


© 2007 - 2023 Cygnus2